Winkelwagen 0

1. Toepassing

De hierna vermelde algemene voorwaarden, door de partijen goed gekend, definiëren de rechten en verplichtingen van beide partijen en worden toegepast op alle bestellingen en verkooptransacties via de website (en meer specifiek: webshop) van KIEZ: www.kiez.be. Dit met betrekking tot de op de website aangeboden producten, door een bestelling te plaatsen of bij ander gebruik van de website, bevestigt de gebruiker onherroepelijk dat hij kennis heeft genomen van deze voorwaarden en er tevens mee akkoord gaat.

Wanneer deze algemene voorwaarden niet in de moedertaal van de gebruiker geschreven zijn, kan dit hem geenszins vrijstellen van de toepassing ervan.

Gebruikers die een aankoop wensen te doen op deze website verklaren dat
zij de volledige rechtsbevoegdheid hebben om dit te doen.
In wat volgt, verwijzen de termen ‘KIEZ’ of ‘wij’ of ‘ons’ naar de eigenaars van deze website. ‘Je’ of ‘jij’ verwijst naar de koper of gebruiker. Wij hebben het recht om de voorwaarden aan te passen. Uiteraard zullen eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

2. Verkoper

KIEZ
Minderbroedersrui 55 – 2000 Antwerpen
BTW BE0743.929.424

Contact:
telefoon: 0032 3 846 02 16
website: www.kiez.be
email: info@kiez.be

3. Prijzen en beschikbaarheid

Prijzen vermeld op de website zijn aangegeven in EURO en INCL. BTW. Verzendkosten worden afzonderlijk aangerekend en zijn ten laste van de koper, tenzij anders vermeld. Prijs- en andere vermeldingen op de website van KIEZ binden ons niet, behalve indien schriftelijk een geldigheidsduur wordt vermeld. Indien een artikel per vergissing verkeerd geprijsd staat op onze webshop, hebben wij altijd het recht om deze prijs te wijzigen. U heeft dan het recht om af te zien van deze bestelling en het volledige bedrag wordt teruggestort op uw rekening.

Wij garanderen niet dat alle producten die op de webshop van KIEZ geadverteerd worden, beschikbaar zijn. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, bepaalde producten te wijzigen, uit het assortiment te nemen, of niet langer beschikbaar te stellen.

4. Betaling

De verzending van de goederen gebeurt na ontvangst van de betaling. Betalingen gebeuren elektronisch via de aangeboden veilige betalingsomgeving van Mollie. Betalingen kunnen gebeuren via overschrijving, Bancontact, Paypal, Visa, Mastercard en AMEX.

In de winkel aanvaarden wij ecocheques, cadeaucheques en consumptiecheques van Sodexo, Edenred, Monizze, alsook de Shopping Gift Card van cosh.eco

5. Levering

KIEZ levert in de Belgie, Nederland, Duitsland en Luxemburg. Als je vragen hebt over een eventuele levering in een ander land, neem dan contact met ons op via info@kiez.be, dan bekijken we wat mogelijk is.

De klant is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke met betrekking tot acceptatie. Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen. Als het plaatsen voor de deur van de woning niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten voor de deur van het gebouw te zetten.
KIEZ is niet verantwoordelijk voor vertraging in het uitvoeren of het niet uitvoeren van overeenkomsten gevolge stokbreuk, stakingen, en heirkracht.

Pakketjes die buiten deze zone vallen worden met Bpost of DHL geleverd. De levering zal uiteraard zoveel mogelijk gebeuren binnen het tijdstip dat bij de orderbevestiging werd meegedeeld. Levering kan naar een thuisadres of naar een Bpost Pick-up Point. Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van onze goederen tijdens het verzenden via Bpost

Binnen België wordt het pakket normaal binnen 3 à 5 werkdagen geleverd. Je bent als koper zelf verantwoordelijk voor foutief doorgegeven leveringsadressen, wat aanleiding kan geven tot extra kosten. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen op onze website de prijzen exclusief transport en levering van de goederen. De kosten van transport en levering worden apart vermeld. Leveringstermijnen van producten worden door ons steeds bij benadering meegedeeld en binden ons niet. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van jou als koper, tenzij er sprake is van opzettelijke vertraging. Daaronder verstaan wij een vertraging, door ons toedoen, van meer dan 14 dagen na de door ons meegedeelde levertermijn.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. Wanneer wij producten niet kunnen leveren, betalen wij aan jou de betaalde sommen terug zonder interest of vergoeding. 

6. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven in volle eigendom van KIEZ tot de koper de volledige prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen betaald heeft. Bij niet betaling behouden wij ons het recht de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

7. Klachten

Klachten betreffende verborgen gebreken in geleverde producten dienen schriftelijk aan KIEZ te worden toegezonden, zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen 7 dagen na levering.

8. Verzakingsrecht

Je bestelling ontvangen en toch niet tevreden? Je kan van de aankoop afzien binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Als je van deze mogelijkheid gebruik wil maken, dien je dit schriftelijk of per e-mail aan ons kenbaar te maken, met vermelding van het bestelnummer. Vervolgens dien je het artikel binnen 7 dagen na aanmelding van de retour in originele, ongeopende en verkoopbare staat aan KIEZ terug te zenden, dit op eigen risico en kosten. Wij betalen je dan de aankoopprijs (exclusief eventueel betaalde verzendkosten) terug binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde artikel.

Cosmeticaproducten hebben algemeen een beperkte houdbaarheid en zijn slechts houdbaar tot enkele maanden na opening. Let er wel even op dat de producten ongeopend en ongebruikt moeten zijn en zich in de originele verpakking moeten bevinden om te kunnen terugsturen. Producten die wij retour ontvangen die geopend, getest, gebruikt, beschadigd zijn of zich niet in de originele verpakking bevinden, zullen wij niet aanvaarden noch terugbetalen.

Als je je aankoop wil wisselen voor een ander product of een andere maat (en dus geen terugbetaling wenst), moet je dit duidelijk vermelden in de schriftelijke aanvraag. De verzendkosten hiervan moeten door jou als koper gedragen worden.

Goederen die specifiek voor jou ontworpen of op bestelling zijn worden niet teruggenomen. Geen retour van afgeprijsde artikelen: voor artikelen die u kocht in solden of met een kortingscode, aanvaarden we geen retour.

9. Overmacht

Als een vertraging of het niet nakomen van een afspraak wordt veroorzaakt door gebeurtenissen en omstandigheden buiten onze controle, zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.
In geval van vertraging door overmacht zullen wij de bestelling leveren zo snel als mogelijk en redelijk is gezien de omstandigheden.

10. Scheidbaarheid

Voor zover bepalingen in de hierboven beschreven algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn geworden (bijvoorbeeld voor een bepaald artikel), blijven de overige voorwaarden van kracht. De ongeldige bepaling kan eventueel vervangen worden door een wettelijke bepaling.

11. Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten tussen jou en KIEZ is het Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken, territoriaal bevoegd voor betwistingen tussen partijen, zijn deze van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.